Om inköpsavtalen

Om inköpsavtalen

Min inköpsavdelning upphandlar inköpsavtal inom områden som berör de flesta små och medelstora företag. Inköpsavtalen löper vanligtvis årsvis och följer Min inköpsavdelnings upphandlingskriterier. Här kan du läsa om våra kriterier vid upphandling av inköpsavtal.

Rikstäckande

Inköpsavtalen ska vara applicerbara på den svenska marknaden. Lokalt anpassade erbjudanden kan också förekomma.

Avtalsstyrka

Varje inköpsavtal ska vara mycket starkt, så pass fördelaktigt att få enskilda aktörer ska kunna erhålla motsvarande pris- och villkorsnivå. Vi kan däremot aldrig garantera en lägsta prisnivå. Enskilda företag kan inneha en stor förbrukning av en specifik vara. Andra kan till exempel ha fått tillgång till ett större bolags kundavtal.

Prisförändringar, lagerutförsäljningar och priskrig mellan leverantörer gör att tillfälliga erbjudanden kan leda till bättre villkor. Över tid – och sett till den bredd av ett företags inköpsbehov som Min inköpsavdelning täcker – ska tjänsten dock sänka små och medelstora företags inköpskostnader kraftigt.

Brett behov

För vissa företag kan ett avtalsområde vara en avgörande produktionsfaktor, det vill säga innefattas under kategorin direkt inköp. För andra kan avtalsområdet vara icke affärskritiskt, det vill säga ett indirekt inköp. Oavsett avtalsområdets betydelse för den egna verksamheten ska området vara av den typen att många olika typer av företag har behov av den produkt eller tjänst Min inköpsavdelning tecknar avtal för.

Etablerade behovsområden

Min inköpsavdelning arbetar bara med inköpsbehov som är signifikanta och etablerade på marknaden. Vi är inte en marknadsföringskanal för nya produkter och tjänster. Varje avtalsområde löser därför ett adekvat och befintligt inköpsbehov på marknaden.

Stabila leverantörer

Min inköpsavdelning lämnar inga garantier för leverantörernas varor och tjänster.

Den ekonomiska och juridiska relationen vid köp är enbart mellan kund och leverantör. Men det är viktigt att våra användares upplevelse av leverantören blir så smidig som möjligt. Problem kostar pengar och tar tid, och det vill vi att våra användare ska slippa.

Vi upphandlar enbart inköpsavtal med leverantörer som dels är kreditvärdiga, dels har god renommé på marknaden. Vi tecknar inköpsavtal företrädesvis med välkända leverantörer, men ibland kan mindre kända leverantörer vara det bästa alternativet och då lägger vi extra stor vikt på att granska leverantören ur ett kvalitetsperspektiv.

Kontakta gärna Min inköpsavdelning om du har frågor om våra upphandlingsprocesser.