Fler svenska bolag i konkurs 2017

Under året 2017 försattes 5 574 svenska aktiebolag i konkurs, en ökning med tre procent jämfört med i fjol. Fler anställda drabbades också. Geografiskt sett ökade konkurserna i 14 av 21 län, det visar färsk statistik från vår leverantör Creditsafe.


Totalt gick 5 574 svenska aktiebolag i konkurs under 2017, jämfört med 5 411 året innan.

Flest konkurser skedde i Stockholms län (1 878), följt av Skåne (812) och Västra Götaland (738).
Av storstadslänen gick det bäst för Västra Götaland (-4%) och Stockholm (-1%), medan konkurserna i Skåne ökade (7%).

Starkast var utvecklingen i Värmland där antalet konkurser minskade med 28 procent under året. Andra vinnare är Kalmar (-15%), Örebro (-15 %) och Halland (-12%). De största ökningarna av antalet konkurser noterades i Gotland (120%), Västmanland (+82%) och Dalarna (+32 %).

Årets största konkurser skedde i Stockholms län. Störst konkurs stod entreprenadföretaget Empower AB för med en omsättning på 649 miljoner kronor i senaste årsredovisningen.

Läs mer om förra årets konkurser här


Smart kreditupplysning med Creditsafe